P.I. Tschaikowsky: Arioso aus der Kantate "Moskau"

Mezzo-Sopran Olessya Petrova